Muzeum českého amatérského divadla Miletín

Ohlášení plánované návštěvy
Muzeum českého amatérského divadla
507 71 Miletín

  Kontakní údaje:
Milan Lánský
Email:
muzeummiletin@seznam.cz
Telefon:
+420 737 308 469

 
Informace o členství
v O.S. Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně
 

 
archiv
dokumentů a událostí
 

o nás  muzeum  opony  Miletín 

Podmínky zapůjčení putovní výstavy malovaných opon

Výstavu Vám můžeme zapůjčit na základě výpůjční smlouvy, která by obsahovala:

Závazek vypůjčitele, že dodrží dojednané termíny uspořádání a vrátí výstavu v nezměněném stavu a v dohodnutém termínu na adresu Muzea. Případné škody uhradí. Za vypůjčení uhradí vypůjčitel příspěvek na realizaci výstavy a budování Muzea 1000,- Kč za každý započatý měsíc zveřejnění výstavy na konto: 218718154/0300. Uhrazení částky předem je podmínkou zapůjčení výstavy. Přesun do místa výstavy z Miletína hradí Muzeum, přesun zpět hradí vypůjčitel (poštou nebo předáním osobně). Vypůjčitel dá Muzeu stručnou zprávu o průběhu výstavy, fotodokumentaci a předá mu případné připomínky, nebo i náhodně shromážďené informace o oponách od návštěvníků a o ohlasu výstavy. Uspořádání akcí směřujících k stopování historie amatérského divadla v regionech je vítáno, Muzeum může spolupracovat na přípravě případné vernisáže nebo besedy.

Výstava vznikla výběrem z rozsáhlého dokumentačního materiálu  o malovaných oponách shromážděných pro Databázi českého amatérského divadla (http://www.amaterskedivadlo.cz). Reprodukce 50 opon jsou uspořádány na 25 panelech formátu A1, které si můžete zapůjčit buď na pevných panelech nebo na srolovatelných plakátech, které je nutno zasklít. Doplnění výstavy exponátem originální opony nebo dalšími obrazovými materiály o oponách (nebo o historii divadla) z místa nebo regionu je vítáno. Předběžné zajištění termínu výstavy vypůjčitel projedná na emailu: muzeummiletin@seznam.cz